O Plan de Conservación Territorial-ON (en diante PLANCTON) é un plan multidisciplinar cuxo obxectivo principal é promover a conservación e a sostibilidade das actividades socioeconómicas que se desenvolven no mar, especialmente na zona de influencia das Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) de ámbito mariño de Galicia, Rede Natura 2000, tentando inculcar unha conciencia sostible en todos os sectores sociais, especialmente no pesqueiro.

PLANCTON

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Reducir a cantidade de residuos existentes nas zonas costeiras e no mar.

Sensibilizar ao sector pesqueiro sobre prácticas sostibles.

Aumentar o coñecemento sobre a biodiversidade da Rede Natura 2000.

Capacitar ao sector pesqueiro en sustentabilidade económica dentro dos seus negocios

Integrar a igualdade e a sustentabilidade no proxecto.

Aumentar o coñecemento da Axenda 2030, en especial sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ligados ao proxecto.

CUMPRIMOS OS OBXECTIVOS PLANCTON CON

ACCIÓNS REAIS

1.

Retirada de residuos en fondos marisqueiros.

2.

Retirada de residuos en praias e humedais.

3.

Eliminación de flora exótica invasora.

4.

Manuais, infografías e guías de boas prácticas.

5.

Xornadas formativas sobre sostibilidade económica en materias pesqueira e acuícola.

6.

Campañas informativas e materiais expositivos.

7.

Audiovisuais divulgativos.

8.

Actividades relativas ao fomento da igualdade.

Material audiovisual divulgativo

As limpezas de praias e fondos son actuacións paliativas en favor do medio mariño, e é precisamente por iso polo que as actividades divulgativas de prevención, cobran especial relevancia para tratar de inculcar comportamentos sostibles na sociedade e tratar de anticiparse ao problema.

Infografías

Fomentar a conservación da biodiversidade no mar a través de prácticas pesqueiras sostibles é un dos obxectivos de PLANCTON. Que podemos facer para evitar a captura accidental de aves durante o exercicio da pesca?, e en caso de captura accidental, como podemos rescatar a estas aves?

Aves das ZEPA de ámbito mariño en Galicia

Coñecer os valores da biodiversidade da contorna é un factor clave para avanzar na súa conservación. A través das imaxes que ilustran esta galería poderás aumentar os teus coñecementos sobre algunhas das especies presentes nas Zonas de Especial Protección para as Aves mariñas en Galicia.

PLANCTON

EN CIFRAS

0 kg
Total residuos recollidos
0
Limpezas realizadas

11 de fondos marisqueiros e 13 de arenais

0 kg
Flora exótica invasora retirada
0
Voluntarias/os participantes
0
Horas de voluntariado

3.113 de 2021 + 2.591 de 2022

0
Entidades colaboradoras
0
Espazos protexidos
AXENDA

ACTIVIDADES DO PROGRAMA

PLANCTON retorna ao concello de Grove para levar a cabo unha dobre actividade de voluntariado medioambiental. Por unha banda procederase á retirada da especie exótica invasora Carpobrotus edulis, polularmente coñecida como uña de gato ou herba do coitelo das dunas e cantís da praia de Raeiros, e pola outra, retiraranse lixos mariños localizados no propio areal.
DATAS: Por determinar
HORARIO: 10:00 a 14:00 h
As beiras do río Lares, serán o lugar no que representantes do profesorado, alumnas e alumnos do Centro de Formación Profesional Colexio Fogar de Afundación, leven a cabo unha dobre actividade de voluntariado medioambiental centrada tanto na retirada de refugallos como de especies exóticas invasoras, fundamentalmente Tradescantia fluminensis. Esta será a terceira ocasión no que vai de ano, na que as persoas voluntarias convocadas pola Obra Social de ABANCA visiten a cidade de Vigo no marco do programa PLANCTON, tralas limpezas de lixo mariño realizadas en Samil e Bouzas a principios do verán.
DATAS: Por determinar
HORARIO: 10:00 a 14:00 h
ENTIDADES COLABORADORAS

Para a súa correcta execución e desenvolvemento, PLANCTON conta ademais coa participación doutra serie de entidades colaboradoras, entre elas: